Informatie over Carpus Care

Carpus Care handtherapie verzorgt gespecialiseerde therapie voor uw hand- en polsklachten in de regio Hoensbroek en Maastricht. Wij zijn gevestigd op twee locaties in Zuid-limburg.

Het team bestaat uit therapeuten die zich volledig hebben gespecialiseerd in handtherapie. Hieronder vindt u meer informatie over de gecertificeerde handtherapeut, de vergoedingen, het patiëntervaringsonderzoek, het privacybeleid etc.

Wilt u graag de ervaringen van andere patiënten lezen, dan kan dat via de link Zorgkaartnederland onderaan op deze pagina.

 

Gecertificeerd handtherapeut

Een gecertificeerde handtherapeut, die “CHT-NL (certificaat handtherapeut – Nederland)” voor handtherapeut mag voeren, is een ergotherapeut of fysiotherapeut die voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de nationale certificering zoals deze is opgesteld door het Nederlands Gezelschap voor Handtherapie (NGHT) in samenwerking met de Europese vereniging voor handtherapie. Momenteel zijn er in Nederland een gering aantal gecertificeerde therapeuten.

Om aan de strenge eisen voor een CHT-NL certificaat te voldoen dient een therapeut:

– minimaal 5 jaar werkervaring te hebben waarvan minimaal 1500 uur als handtherapeut;
– aan te kunnen tonen uitgebreide relevante scholing te hebben gevolgd;
– een actieve bijdrage te hebben geleverd aan het ontwikkelen van het vak handtherapie door publicaties en/of presentaties.

Deze certificering is een kwaliteitskeurmerk en moeilijk te bereiken. De Nederlandse gecertificeerde handtherapeuten moeten voldoen aan deze strenge normen. Zij zijn therapeuten die door inzet en toewijding proberen de hoogste normen te bereiken en te handhaven binnen hun beroep. De CHT-NL referentie wordt erkend door diverse professionele medische specialismen zoals plastisch chirurgen, orthopeden, (trauma)chirurgen, (ARBO-)bedrijfsartsen en huisartsen, als een maatstaf voor een geavanceerde specialisatie in de gezondheidszorg.

Vergoedingen

Handtherapie valt binnen onze praktijk onder het erkend paramedisch beroep ergotherapie.

Ergotherapeutische zorg wordt vanuit de basisverzekering vergoed met een maximum van 10 uur per jaar. Hierbij wordt uw verplichte eigen risico aangesproken, behalve voor kinderen tot 18 jaar. Na deze 10 uur wordt ergotherapeutische behandeling alleen vergoed wanneer u aanvullend verzekerd bent. Hoeveel behandelingen er vergoed worden bovenop deze 10 uur verschilt per aanvullende verzekering. Meer informatie over uw aanvullende verzekering vindt u op de Zorgwijzer.

Indien de 10 uren ergotherapie per kalenderjaar overschreden worden en uw zorgverzekeraar vergoedt geen extra behandelingen, dan dienen de bij voortzetting van de behandeling, de facturen door u zelf betaald te worden. Wij gaan zo efficiënt mogelijk om met de uren.

Zorgwijzer

Patiëntervaringsonderzoek

Wij zijn geïnteresseerd in uw mening over onze dienstverlening. Daarom voeren wij een patiëntervaringsonderzoek uit. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Qualiview, een onafhankelijk en gecertificeerd meetbureau. Uw privacy is gegarandeerd goed beschermd.

Qualiview nodigt u per e-mail uit voor het invullen van een online vragenlijst. Het onderzoek is volledig anoniem. Wij kunnen niet zien wat u heeft ingevuld.
De vragenlijst gaat over de praktijk, de behandelaar en de behandeling. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Deelname is volstrekt vrijwillig.
Wij stellen het ten zeerste op prijs als u de tijd en moeite neemt om de vragenlijst in te vullen. Wilt u meer weten? Vraag het ons!

 

Behandelingsovereenkomst

In het kader van de WGBO dient de patiënt een behandelingsovereenkomst te tekenen. Deze behandelingsovereenkomst ontvangt u tijdens uw eerste bezoek bij ons.

Privacy

Bescherming van privacy in de zorg is van groot belang. Carpus Care handtherapie gaat dan ook zorgvuldig om met de gegevens van patiënten/cliënten. Persoonlijke gegevens worden op zorgvuldige wijze behandeld en beveiligd. De medewerkers van Carpus Care handtherapie zijn gehouden aan hun beroepsgeheim en zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de wettelijke voorschriften die gelden ter bescherming van persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming -AVG). Naast deze algemene privacywet gelden specifieke regels in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder meer vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
Voor meer informatie over uw rechten en plichten, verwijzen wij u graag naar onze Privacy verklaring.

Klacht én compliment

Het kan zijn dat u niet tevreden bent met de aanpak of werkwijze van de handtherapeut. Bespreek dit meteen met de behandelend handtherapeut of leg het probleem in eerste instantie schriftelijk voor aan de praktijkhouder. Komt u er samen met ons niet uit dan kunt u gebruik maken van de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn:

Secretariaat Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn
p/a Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161
3800 BD AMERSFOORT
tel.nr.: 033 421 61 89

Heeft u opmerkingen, tips óf een compliment? Ook die horen we graag. U kunt deze uiteraard persoonlijk geven aan uw handtherapeut, maar ook kenbaar maken via het patiëntervaringsonderzoek, het contactformulier op de website of laat uw waardering achter op www.zorgkaartnederland.nl.