Team

Wij zijn aangesloten bij het Netwerk Handtherapeuten Limburg, een regionaal multidisciplinair netwerk voor handtherapeuten.

Daarnaast zijn wij lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland en de Nederlandse Vereniging van HandTherapie. We staan geregistreerd in het kwaliteitsregister voor Paramedici. Dit houdt in dat wij voldoen aan hoge kwaliteitscriteria en ons op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen door o.a. het volgen van bij- en nascholing en multidisciplinair overleg.

Wij werken nauw samen met medische specialisten en zorgen hierdoor voor een directe nabehandeling bij ons in de praktijk. Tijdens de behandeling onderhouden wij contact met een uw specialist over de voortgang van uw herstel. Natuurlijk kunt u ook terecht bij Carpus Care handtherapie via uw huisarts met een bepaalde hulpvraag.

Samen met u stemmen wij een optimaal behandelprogramma af, zodat u uw werk, sport en hobby weer zo snel en zo goed mogelijk kunt uitoefenen.

Roxanne Jacobs

Praktijkeigenaar & CHT-NL handtherapeut/ergotherapeut

Ik ben Roxanne Jacobs en sinds 2012 afgestudeerd als ergotherapeut aan de Hogeschool Zuyd te Heerlen. Na mijn studie heb ik in een 1ste lijns praktijk gewerkt. Naast mijn baan heb ik in de vrije tijd de specialisatie handtherapie gevolgd te Utrecht.  Deze opleiding heb ik met succes afgerond waarna ik in 2014 Carpus Care handtherapie heb opgericht. In 2017 heb ik een tweede praktijkopleiding voor handtherapie gevolgd aan het Erasmus MC te Rotterdam. Deze is ook met succes afgerond.

Als handtherapeut en ergotherapeut kun je heel veelzijdig te werk gaan door het maken van spalken en patiëntgerichte oefeningen etc. Mijn werk voelt als een passie voor mij. Ik breng het probleem in kaart en werk, samen met de patiënt, aan een optimaal herstel. Tijdens elke behandeling staat de patiënt centraal met zijn of haar handklachten. Het zoeken naar de juiste oplossing, dat is waar ik goed in ben.

Email: roxanne@carpuscare.nl

Isabella Goessens-Karafiol

CHT-NL handtherapeut & ergotherapeut

Ik ben Isabella Goessens-Karafiol en werk sinds 2008 als handtherapeut. Ik ben gefascineerd door de hand als ‘werktuig’. Pas wanneer er iets in dit complexe orgaan niet werkt, wordt de invloed op het dagelijks functioneren duidelijk. Als handtherapeut kijk ik naar het probleem van de hand en als ergotherapeut kijk ik ook naar het functioneren in dagelijks leven en de praktische kant van het probleem. Ook hou ik ervan creatief bezig te zijn met het aanmeten van verschillende spalken. Geen hand is hetzelfde en dit maakt het vak boeiend.

Tijdens de behandeling probeer ik elke patiënt de beste informatie en oplossing te bieden, zodat deze weer naar tevredenheid kan functioneren.

Email: isabella@carpuscare.nl

Fabiënne Hamers

Handtherapeut & ergotherapeut

Ik ben Fabiënne Hamers en in 2014 afgestudeerd als ergotherapeut aan de Hogeschool Zuyd te Heerlen. Na enkele jaren als ergotherapeut In Duitsland  te hebben gewerkt, ben ik in 2017 gestart met de  opleiding Handtherapie. Deze specialisatie heb ik in januari 2018 met goed gevolg afgerond.

De hand is een complex onderdeel van het lichaam en juist dit complexe interesseert mij zeer. Wij gebruiken onze handen en vingers zonder erbij na te denken en wanneer de hand niet meer zo goed functioneert beseffen we  hoe ingewikkeld de hand in elkaar zit. Als muzikant weet ik hoe belangrijk het is om een goed functionerende hand te hebben. Als handtherapeut kijk ik naar elke patiënt als individu, welke centraal staat in de behandeling.  Iedere handklacht is anders en zal dus op een andere manier behandeld worden, bijvoorbeeld met oefeningen, strategietraining of het aanmeten van een spalk. Dit maakt handtherapie erg divers en zeer interessant. Ik wil graag voor u “mijn handen uit de mouwen steken” om u te helpen, uw dagelijkse activiteiten zo goed en tevreden mogelijk uit te kunnen voeren!

Email: fabienne@carpuscare.nl